เทคนิค การสร้างงบการเงิน

ตัวอย่างการสร้างงบการเงิน แบบ Perpetual ลองทำตามดูนะคะ #


 


 เมื่อได้ชมคลิปข้างต้นแล้ว ใครใช้การบันทึกบัญชีแบบ Periodic ให้ดูคลิปนี้ต่อค่ะ


และขอย้ำว่าการบันทึกแบ Periodic บัญชีแยกประเภทสินค้าต้องไม่มีการเคลื่อนไหว


จนกว่าจะปิดประมวลผล โดยปรับปรุงบัญชีแยกประเภทสินค้าคงเหลือให้เหลือตรง


กับรายงานสินค้าคงเหลือ ในวันสิ้นงวดปี