ทิปและเทคนิคการใช้โปรแกรมบัญชี Express

ตั้งค่าเริ่มต้น โปรแกรม Express
สอนการตั้งต่างๆ หลังจากที่ลงโปรแกรม express


วิธี Backup ข้อมูลในโปรแกรม Express
เพื่อความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้ข้อมูลหายไป จึงควรมีการสำรองข้อมูลเป็นประจำ
โดยเข้าไปที่เมนู อื่นๆ->จัดการแฟ้มข้อมูล->สำรองข้อมูล


การใส่ Running เอกสาร และการเพิ่มเมนู
การกำหนดเลขที่เอกสาร ช่วยในการเพิ่มเมนู ,การ Running เอกสาร, การผูกบัญชีตามที่ต้องการ


อธิบายการเชื่อมต่อหรือการผูกบัญชีกับการซื้อ
การเชื่อมต่อบัญชี เมื่อบันทึกซื้อเชื่อ บัญชีมาจากการเชื่อมต่อที่ใดบ้างวิธี การประมวลผลสิ้นปี โปรแกรมบัญชี Express (คลิป วีดีโอ)
การประมวลผลสิ้นปีในโปรแกรม Express มีผลทำให้ข้อมูลในปีที่ผ่านมาหายไป เหลือแต่ยอดยกมาทั้งบัญชี,สินค้า,เจ้าหนี้,ลูกหนี้ ,เช็ครับ และเช็คจ่าย
ประโยชน์คือ ทำให้ใช้พื้นที่น้อยลง การจัดเรียงหรือจัดเก็บข้อมูลเร็วขึ้น
การเรียกดูงบการเงิน ง่ายขึ้น


วิธีการกำหนดรอบบัญชี ในโปรแกรม เอ็กซ์เพรส
วิธีกำหนดรอบบัญชี ในโปรแกรม Expressวิธี map network drive ในโปรแกรม Express แบบ LAN
ใครที่ใช้งานในวง LAN มาดูวิธีการ MAP Network เพื่อแชร์ Drive กัน


แก้ไขปัญหาพิมพ์เยื้องในโปรแกรม Express สำหรับ Windows XP
ใครที่ใช้ Windows XP อยู่แล้วพบปัญหาพิมพ์เยื้องในโปรแกรม Express มาดูวิธีแก้กันค่ะ

***โปรแกรมบัญชี Express****


แก้ไขปัญหาพิมพ์เยื้องในโปรแกรม Express สำหรับ Windows7
Windows 7 ก็ยังพบปัญหาพิมพ์เยื้องในโปรแกรม Express อยู่ มาดูวิธีการแก้ไขได้ที่นี่


การเพิ่มเมนูย่อยในโปรแกรม Express
การสร้างเมนูย่อยในโปรแกรม Express เช่น การสร้างเมนูขายเชื่อเป็น 2 เมนู คือ เมนูขายเชื่อ-ในประเทศ ,เมนูขายเชื่อ-ต่างประเทศ


วิธีสร้าง Shortcut ให้มาอยู่ใน Desktop เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
สะดวกรวดเร็วสำหรับการใช้งานโปรแกรม Express โดยการเอา ICON ไว้ที่ Desktop