เมื่อไหร่ก็ใช้ Express ได้ ไม่จำเป็นต้องรอสิ้นปีหรือต้นปี

ไม่ต้องรออีกต่อไป...ด้วยคุณสมบัติของโปรแกรมที่สามารถใส่ยอดยกมาได้ ในระบบบัญชี ระบบสินค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้ เช็ครับ/เช็คจ่าย ทำให้ไม่จำเป็นต้องรอสิ้นปีหรือต้นปี จึงจะเริ่มการใช้โปรแกรม

เราสามารถบันทึกรายการยอดยกมาต่างๆต่อไปนี้ได้

                             ยอดยกมาของบัญชี

                             ยอดยกมาของสินค้า 

                             ยอดยกมาของเจ้าหนี้

                             ยอดยกมาของลูกหนี้

                             ยอดยกมาของเช็ครับ

                             ยอดยกมาของเช็คจ่าย

ดังนั้นจึงไม่ต้องรอเวลาอีกต่อไป....