บริการและสินค้าของแอล แอนด์ แอล

ด้วยประสบการณ์ในด้านการเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายสินค้า ในห้างสรรพสินค้าและโรงงานผลิตสินค้า ทำให้ทราบความต้องการของผู้ใช้งานทั้งงานด้านบัญชี งานด้านสินค้า งานเจ้าหนี้ งานลูกหนี้ รวมทั้งงานการวิเคราะห์ซื้อและขาย
 

บริษัท แอล แอนด์ แอล แอ็คเค้าน์ติ้ง ซิส (L&L Accounting SiS) จึงให้บริการต่างๆ ดังนี้

วางระบบบัญชี ที่ปรึกษางานบัญชี  และจำหน่ายโปรแกรมบัญชี

โดย L&L เลือกที่จะเป็น ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express เนื่องจาก

  1. เป็นโปรแกรมบัญชีที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้งานทั่วไป  ก็สามารถบันทึกซื้อและขายสินค้าได้โดยไม่จำเป็นต้องจบบัญชี
  2. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านบัญชีภายใน บัญชีสรรพากร ด้านการวิเคราะห์การซื้อ การขายสินค้า และระบบธนาคาร
  3. สามารถแก้ไขแบบฟอร์มบิลต่างๆ และรายงานต่างๆได้ด้วยตนเอง
  4. มีเจ้าหน้าที่ฝ่าย Support ที่มีความเชี่ยวชาญในการตอบปัญหาการใช้งานจำนวนมาก ซึ่งสามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาลูกค้าได้ทันที

สำหรับ งานบริการวางระบบบัญชี นั้น L&L มีความเชี่ยวชาญงานวางระบบบัญชี ทั้งระบบบัญชีทั่วไป ระบบัญชีโรงงาน-ผลิตสินค้า (ระบบต้นทุนผลิต)  ระบบบัญชีงานรับเหมาต่างๆ ทั้งนี้การวางระบบบัญชี จะช่วยในด้านการควบคุมภายใน การจัดการด้านเอกสารต่างๆ ให้เป็นระบบ รวมทั้งยังช่วยในด้านการวิเคราะห์การซื้อ การขาย ระบบธนาคาร เพื่อไม่ให้เกิดการบันทึกรายการซ้ำซ้อน หรือ ขาดการบันทึกรายการต่างๆ

ตัวอย่างงานบริการที่เคยทำและทำในปัจจุบัน
  • ซื้อขายสินค้า - บริษัท จำหน่ายอุปกรณ์มือถือ เช่น บริษัท เรดาห์เทเลคอม จำกัด
  • ซือขายสินค้าและให้บริการ -บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด
  • รับเหมาก่อสร้าง - บริษัท หาดใหญ่ นันทกร จำกัด
  • บริการและได้รับ BOI - บริษัท ปิติฟูดส์ วังน้อย จำกัด
  • บริการด้าน logistics - บริษัท คาร์โก้ โฟคัส จำกัด